Mahmut Tolon

mahmut tolon population evolution articles books kitaplar makaleler

Nüfusun Adilce Kontrolü 11/15/2008


Nüfus kontrolünün gereğinde uzlaştığımızda bu hakça ve teknik olarak nasıl yapılacak? Sorumluluk Alarak!                                              M. Tolon Nüfus artmakta ve gezegen giderek bu nüfusa az gelmektedir. Başka gezegen bulma düşü gerçekçi olmadığına göre bu gezegende hangi  nüfus ile dengede yaşayabileceğimizi araştırmamız ve gereğini yapmamız  gerek. Pimentel et al. erozyonun 1955-95 döneminde toplam ekilebilir alanların yaklaşık 1/3’ünü verimsizleştirdiğini ve hızlanarak yılda 10 milyon ha.dan fazla bir alanda etkili olmaya başladığını aktarmıştır.  Sorun kısmen üretimde ve şu an daha ziyade dağıtımın yetersizliğindedir.  Dünya nüfusunun 4 günde 1 milyon hızla artışı karşısında kişi başına besin üretimi düşüşünün alarm verici düzeyde olduğunu vurgulamışlardır. Yaşlanan nüfusa daha fazla nüfusla doğa dengesini altüst ederek bakamıyacağımız aşikardır. Dünyanın ideal insan nüfusu üzerinde bir fikirbirliği yoktur. Çoğu insanın varoluş nedeni olarak algıladığı “çocuk sahibi olma hakkı” neredeyse bir tabudur. Araştırmacılar Kuğu Şarkısı kitabında daha detaylı sunulduğu gibi genelde 2.5 ila 6 veya 7 milyar civarında çok ta fazla insanın şu an için aktif katılmadığı tartışmalarla uğraşmaktadırlar. Bu sunumda sadece “Barış içinde gerçekçi bir nüfus kontrolü nasıl olabilir?” sorusuna cevap aramaya çalışacağım. İletişim imkanlarının son yıllarda inanılmaz boyutta artması ile ortak akıl aramaları eğer nüfus kontrolüne olan ihtiyaç idrak edilirse çok kısa zamanda toplumlara izah edilebilir. 7 Milyarda durdurma, 5 veya 2.5 milyar insan nüfusuna indirme yoğun fikirleşmeler sonunda herhangi bir insan nüfusunda uzlaşıldığını  ve nüfusu azaltma veya dengede tutma açısından bir konsensus yakalandığını varsayalım; o zaman dünya nüfusunu ne şekilde dengeleyebileceğiz? Doğayla dengeye önem vererek, türcülük ve ırkçılıktan uzak durarak. Türümüzün yaşam alanının korunması ve gene türümüzün hayatta kalabilmesi  için doğayla denge şarttır. Burada teklif edilenin ütopik değil,  yapılabilir, hakça ve  gerçekçi olmasını istiyorsak yeni uzlaşma zemininin basit ve her dünya vatandaşını bağlayıcı bir yaklaşım olmasına özen gösterilmelidir. Kısaca şu teklif edilmektedir: Her insanın tek doğuma hakkı olması. Bu şekilde bir çift’in en fazla 2 çocuğu olabilir. Bundan fazla çocuk yapmak ortak olanın ihlalidir. Çocuk yapma hakkından vaz geçene ödül ve daha fazla çocuk yapana ekonomik yaptırım en basit ve hakça yaklaşımdır. Serbest piyasa ekonomisi ise bu denklemde  nüfus borsasını düzenleyecektir. Enstrüman olarak eğer bu ortak akıl anayasasında uzlaşılabilirse cezai şartlar ve bürokratik takip Orwell’imsi bir dünyadan ziyade basit olarak türümüzün yaşamda kalabilme ve kendi çevresini tüketmeme stratejisinin ortak akılı olabilir. Yeterince bilgilendirilmeden ve tartışmadan sonra, ilk başta her ülke için değişebilen ekonomik tedbirler ile, bu denklem istenen istikamette etkilenebilir.

Advertisements

March 30, 2012 - Posted by | Makaleler / Articles

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: